Liberté, Égalité, Fraternité

Početna stranica > Dosje > Participativna demokratija u BiH: Perspektive i izazovi > U posjeti participativnoj demokratiji Francuske i Velike Britanije

U posjeti participativnoj demokratiji Francuske i Velike Britanije

utorak 21 oktobar 2014, BH Info   Partagez sur FacebookTwittez cette information

Zašto i kako uključiti građane Bosne i Hercegovine u proces kreiranja javnih politika i donošenja važnih odluka? Iako u BiH već postoji odličan zakonski okvir za uspostavljanje mehanizama participativne demokratije, u praksi se oni skoro i ne primjenjuju, uprokos činjenici da su rješenja vrlo često veoma jednostavna i opštekorisna za cjelokupno društvo. U cilju iznalaženja najadekvatnijeg modela za BiH, državni i entitetski predstavnici institucija BiH upriličili su u septembru 2014 studijsku posjetu Velikoj Britaniji i Francuskoj.

Cet article est réservé aux abonnés

Vous n'êtes pas abonné(e) ?

Abonnez-vous

Vous êtes abonné(e) ? Identifiez-vous

Ažurirano 19/07/2021 Newsletter Français