Liberté, Égalité, Fraternité

Početna stranica > Dosje > Participativna demokratija u BiH: Perspektive i izazovi > Dragan Golubović: Odgovor na krizu u BiH je participativna demokratija

Dragan Golubović: Odgovor na krizu u BiH je participativna demokratija

ponedjeljak 17 novembar 2014, BH Info   Partagez sur FacebookTwittez cette information

Nedostatak političkog dijaloga sa civilnim društvom i nedovoljno učešće građana u procesu odlučivanja, jedan je od uzroka opšteg nezadovoljstva u Bosni i Hercegovini prema organima vlasti. U modernim evropskim društvima, aktivna građanska participacija razvija se kroz razne mehanizme participativne demokratije koja omogućava iznalaženje održivih rješenja kroz zajednički dijalog građana, organa vlasti, eksperata i interesnih grupa. Građanski plenumi koji su pokrenuti u Tuzli, Sarajevu i Mostaru samo su jedan od pokazatelja da građani Bosne i Hercegovine tome uistinu teže. O izazovima participativne demokratije, u kontekstu aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini – socijalnih protesta, plenuma i inicijativa za formiranje ekspertskih vlada – govori jedan od najistaknutijih stručnjaka za neprofitno pravo u regiji zapadnog Balkana, Dragan Golubović.

Cet article est réservé aux abonnés

Vous n'êtes pas abonné(e) ?

Abonnez-vous

Vous êtes abonné(e) ? Identifiez-vous

Ažurirano 19/07/2021 Newsletter Français